Yuxi Wang [yuxi.wang[at]stu.pku.edu.cn]

Yujia Peng
Yujia Peng
Yujia Peng
Assistant Professor of Psychology

Yujia Peng is an assistant professor at the School of Psychological and Cognitive Sciences, Peking University.